Wie is God? 7 boeken die je gelezen moet hebben

We hebben allemaal een idee over God. Het concept God in religieuze context heeft veel invloed gehad op onze geschiedenis en de vorming van onze cultuur. En nog steeds speelt het idee van God een belangrijke rol in onze maatschappij. Ik zie het als een tegenhanger van het wetenschappelijk denken. God behoort tot het domein van het hart, waar de wetenschap behoort tot het rationele denken. Hedendaags proberen we echter God te vatten vanuit het wetenschappelijk denken. Vele onder ons noemen zich daardoor atheïst. Vanuit het materialistische wetenschappelijke denken valt God ook niet te begrijpen en wordt het als onzin gezien. Als een verzinsel van de mens, een neurose bestrijder, als een opium voor het volk.

Kijk bij de wereldse lieden en in de hele wereld die zich zo verheven voelt boven Gods volk, zijn daar Gods aangezicht en zijn waarheid niet misvormd geraakt? Zij hebben de wetenschap, maar in de wetenschap is alleen dat wat aan de zintuigen is onderworpen. De geestelijke wereld echter, de hogere helft wat de kern van het menselijk bestaan uitmaakt, wordt in zijn geheel verworpen en met een zekere triomfantelijkheid en zelfs met haat in de ban gedaan.

Dostojevski in de Gebroeders Karamazov blz. 381

In werkelijkheid weten maar heel weinig mensen wat God echt betekent. God komt voor in alle heilige teksten en religies en toch weten zelfs maar weinig gelovigen wat God is. Het is iets mystieks, iets wat het verstand niet begrijpt, maar tot het hart behoort. Wanneer je een deel van God begrijpt, ik denk dat we het nooit helemaal kunnen vatten, heb je een grote diepte in jezelf gebracht. Ben je emotioneel en moreel volgroeid. En voel je een diepe innerlijke vreugde en tevredenheid.

God en een Happy Mind

Een happy mind is een gemoedstoestand van tevredenheid, rust en innerlijke vreugde. Je bent volledig in het huidige moment en voelt een diepe psychologische en geestelijke verzadiging. Een moment wat we hedendaags aan het verliezen zijn. We zijn gewend geraakt om ons te richten op de bevrediging van onze lichamelijke behoeften en de persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor verwaarlozen we onze geestelijke, spirituele kant van ons mens-zijn. We verliezen deze kant zelfs volledig uit het oog, doen alsof deze kant, deze dimensie in onszelf niet bestaat.

‘Wij zijn ons brein’ is het huidige motto en genot, sociale status en persoonlijke optimalisatie het hoogsthaalbare. Dit maakt ons rusteloos, onverzadigd en continu enkel op onszelf gericht. Het beter begrijpen van wat God is kan ons helpen om ook aandacht te geven aan iets hogers dan onszelf en daarin de stilte vinden. In die stilte komen we bij onszelf, bij ons spirituele kant van ons mens-zijn. Het is belangrijk om dit onderdeel van ons op regelmatige basis aandacht te geven. Dit kan op vele manieren.

Tips voor het lezen van de 7 boeken

Er zijn enkele boeken die vanuit het hart zijn geschreven door mensen die God hebben gekend. Ze hebben het proces naar God, naar de beleving van God doorleefd. Via deze boeken kunnen we een heel klein beetje begrijpen van het zeer diepe en mystieke concept ‘God’. Lees de boeken niet snel, maar probeer het echt te begrijpen, reflecteer en bezin erover. Je dient namelijk los te komen van je huidige denk- en referentiekaders, het huidige wantenschappelijke paradigma en je zelfgerichtheid. Wanneer je daaruit kan komen kun je onderstaande boeken begrijpen. Lees de boeken tot je ze begrijpt.

Lees deze boeken in de volgorde zoals ze hieronder staan. Ik heb de boeken namelijk ingedeeld qua moeilijkheidsgraad, maar ook dat je de boeken voorafgaand nodig hebt om de boeken erna beter te kunnen begrijpen.

(NL) De verloren kunst van de heilige geschriften, Karen Armstrong

(NL) Wat doen wij hier? Marilynne Robinson

(NL) De navolging van Christus, Thomas a Kempis: vertaling Jacques Koekkoek

(NL) Belijdenissen, Aurelius Augustinus: vertaling Wim Sleddens

(ENG) The Bhagavad Gita: vertaling Eknath Easwaran

(NL) Shankara, De rede als bekroning: vertaling door Paul G. van Oyen

(ENG) How to know God, The Yoga Aphorisms of Patanjali: Vertaling Prabhavananda & Isherwood

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *