Over

Met veel plezier heb ik deze website gemaakt waarop ik regelmatig blogs en artikelen zal posten over wat de mens nodig heeft om geluk te ervaren. Het gaat dat met name over persoonlijke ontplooiing en hoe onze gedachten, instincten, verslavingen, obsessies, dogmatische overtuigingen en sociologische processen ons van die ontplooiing weerhouden.

Ik ben opgeleid tot psycholoog en heb met diverse doelgroepen gewerkt. Naast mijn academische en psychologische achtergrond heb ik me ook geschoold in meditatie, mindfulness en Raja yoga (ademhaling- en bewegings) technieken.

Tegelijk met mijn carriére loopt mijn persoonlijke- spirituele ontwikkeling. Al vroeg begon ik na te denken over wat de zin van het leven is en wat mijn bijdrage is in het geheel. Na een lange periode van inkeer en bezinning kwam ik tot rust. Ik werd bewuster van mezelf. Ik voelde me bevrijd. Het zijn deze ervaringen en inzichten die tot deze website hebben geleid. 

Mijn passie

Het leven heeft een prachtige kant. Zo kan ik erg genieten van kunst, cultuur en natuur. Wanneer ik in verbinding ben met mezelf en dus bewust ben van mijn gevoelens en wat de omgeving met mijn gevoelens doet kan ik erg genieten van mensen. Van de lach van mensen, van de romantiek die je bij mensen ziet en van de liefdevolle zorg die we voor onze naasten hebben. Passie kun je zien als een energie, als een drijfveer. Het is een energie die onuitputtelijk is. Wanneer je leeft vanuit je passie leef je vanuit je eigen krachtbron.

Het is mijn passie om naar mensen te luisteren, om hun krachten naar boven te halen en om ze te steunen. Ik houd ervan om het beste van iemand naar boven te halen. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn dan ook thema’s waar ik met veel plezier mee bezig ben. Zelf ben ik ook constant bezig met hoe ik nog bewuster kan worden en welke kanten ik van mijzelf nog kan ontwikkelen.

Spiritualiteit zie ik als een domein waarin het gaat over bewustwording. En ik heb gemerkt in mijn leven dat hoe bewuster ik werd hoe gelukkiger ik werd. Ik ben dan ook met veel toewijding bezig geweest met spiritualiteit. Het is hierbij wel belangrijk om een onderscheid te maken in de trend-gevoelige spirituele omgeving en de religieuze-spirituele praktijk. In de trand-gevoelige spirituele omgeving zijn veel mensen die hun onrust juist vergroten door allerlei losse dingen te doen. Terwijl de spirituele praktijk die voortkomt uit veel religies niet trend-gevoelig is, maar de ware kern toont van spiritualiteit.

Mijn doel

Onze maatschappij is sterk geïndividualiseerd en gericht op prestatie. Dit is naar mijn inziens een zorgelijke ontwikkeling. We vinden het steeds lastiger om stil te staan bij onze gevoelens en te reflecteren over ons leven. Een belangrijk element van ons mens-zijn is juist het bezinnen, reflecteren en in stilte zijn. In die stilte en rust ontwaken onze diepere gevoelens van passie, vreugde en zingeving. Echter in deze drukke maatschappij raken die gevoelens ondergesneeuwd en zijn we enkel nog gericht op snelle manieren van ontlading. We verliezen daardoor het vermogen van empathie, reflectie en bezinning. Dit zijn Kernelementen van ons mens-zijn die ons tevens in balans houden en waardoor we onszelf niet verliezen in de sleur van alledag en in de zinloosheid. Mijn doel is om de mens hiervan bewust te maken. Om ervoor te zorgen dat mensen weer iets meer geluk kunnen ervaren. En dat we collectief naar meer bewustwording gaan.