Jeugdtrauma: van belemmering naar transformatie

Negatieve jeugd ervaringen moeten niet onderschat worden. Jeugdtrauma’s hebben namelijk een groot effect op hoe we over onszelf denken en hoe we met spanning omgaan. Vaak zijn we de negatieve ervaringen uit onze jeugd vergeten. Alleen is het zo dat we erdoor zijn gevormd en in bepaalde manieren blijven denken, voelen en handelen tot we ze hebben verwerkt. Bij jeugdtrauma’s kun je denken aan emotionele verwaarlozing waarbij jouw gevoelens als kind er niet mochten zijn, er geen aandacht was voor jouw beleving en je geen troost kreeg wanneer je dat nodig had. Of aan emotionele mishandeling waarbij je wordt uitgescholden, belachelijk wordt gemaakt of wordt gemanipuleerd. Ook kan er sprake zijn geweest van geweld in jouw gezin, dit kan op jouw zijn gericht en/of tussen familieleden. Getuige zijn van geweld in het gezin is net zo schadelijk als zelf het slachtoffer te zijn van geweld. Tot slot kan je ook seksueel misbruikt zijn.

Jeugdtrauma’s hebben onbewuste negatieve gevolgen die doorlopen tot in de volwassenheid, zoals:

 • Onveilige hechting: onveilig gevoel in contact, verlatingsangst
 • Laag zelfbeeld: gevoelens van minderwaardigheid
 • Emotionele problemen: moeite met aanvoelen en reguleren eigen gevoelens
 • Sociale problemen: angstig, overheersend of onderdanig in contact
 • Relationele problemen: moeilijk relaties aangaan, behouden en/of intimiteitsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblematiek: niet weten wie je bent, wat je wilt, wat je voelt

Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan. – Dorothy Corkvile Briggs

Transformatie van belemmerende gedachten en gevoelens

Je belemmerende gevoelens en gedachten kunnen leiden tot emotionele- en gedragsproblemen. Hieronder valt ook overmatig eten, sporten, werken of studeren, maar ook passiviteit. Deze bezigheden houden dan de belemmerende gevoelens en gedachten in stand of verergeren ze juist. Het is daarom belangrijk om zelfinzicht te krijgen in je emoties, gedachten en dieperliggende overtuigingen. Op die manier kun je de oorzaak ervan inzien. De oorzaak zijn vaak bepaalde onverwerkte ervaringen die je meedraagt als cognitieve overtuigingen. Je denkt bijvoorbeeld dat je niets waard bent of dat het nooit goed genoeg is. Wanneer je niet bewust bent van je dieperliggende overtuigingen handel je er onbewust naar. Wanneer je denkt dat je nooit goed genoeg bent streef je bijvoorbeeld altijd naar perfectie. Dit kan uitmonden in een burn-out. Of wanneer je denkt dat je niets waard bent kom je in relaties terecht waar je ook niet wordt gewaardeerd. Wanneer je die onderliggende overtuiging kunt zien is het meteen al makkelijker om er niet naar te handelen. Daarna komt het proces van verwerking en transformatie.

Doelen die de negativiteit van jeugdtrauma’s doorbreken:

 • Zie je eigen krachten en telanten
 • Weet wie je bent en wat bij je past
 • Ken je eigen grenzen en waarden
 • Heb meer innerlijke rust en stabiliteit
 • Ervaar zingeving en betekenis in je leven
 • Leef in overeenstemming met je waarden
 • Krijg meer zelfvertrouwen en eigenwaarde

Het is een merkwaardige paradox dat ik pas kan veranderen als ik mezelf accepteer zoals ik ben. – Carl R. Rogers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *