Vind jouw passie, geluk en levenspad

spiritueel psycholoog & blogger

Amriet Timofei

Mijn naam is Amriet Timofei. Ik denk graag na over wat de mens gelukkig maakt. Dit denken over ‘geluk’ is ontstaan nadat ik periodes van diep leed heb ervaren. Na een periode van inkeer kwam ik erachter dat mijn leed enerzijds werd veroorzaakt doordat ik bang was om leed werkelijk toe te laten en anderzijds door een stagnatie in mijn ontwikkeling. Ik heb diverse dingen geprobeerd en weet nu wat effectieve methoden zijn om pijn toe te laten, te verwerken en de eigen ontwikkeling te stimuleren. 

Geluk is een gemoedstoestand die samenhangt met een diepe innerlijke vervulling en tevredenheid. Een gemoedstoestand die je steeds krijgt nadat je een sprongetje hebt gemaakt in je emotionele en morele ontwikkeling. 

Via de zelfontwikkelde ‘Happy Mind training’ begeleid ik mensen naar meer acceptatie, vreugde en emotionele ontwikkeling. 

Wat ik doe...

Een Happy Mind is voor iedereen nabij!

Ik schrijf

Leuke, interessente en inzichtgevende teksten over positieve emoties en hoe je een happy mind kunt krijgen.

Ik luister

In individuele sessies onderzoeken we samen waarmee jij zit en wat je nodig hebt om weer verder te gaan.

Ik begeleid

Volg de 'Happy Mind training' en kom erachter wat jouw betekenis geeft, hoe je vreugde ervaart en wat je krachten zijn.

Happy Mind training

Een happy mind is een gemoedstoestand in het huidige moment die voortvloeit uit een balans tussen de bevrediging van de meest basale lichamelijke behoeften en de zuivere verlangens van het hart tot zelfontplooiing en van stilte. Het is een moment waarin je je gelukkig en tevreden voelt. Het spreekt voor zich dat je steeds uit balans raakt en dan weer de balans opzoekt. Dit is een doorlopend proces, maar het kan ook zo zijn dat je de balans niet meer kunt vinden of te ver uit balans bent geraakt. Er zijn vijf basiselementen die belangrijk zijn voor een happy mind ofwel om in balans te komen. 

In de ‘Happy Mind training’ wordt je persoonlijk begeleid bij het doorlopen van deze vijf basiselementen. 

Om een happy mind te hebben dient je lichaam gezond te zijn. Zorg dus goed voor je lichaam. Eet gezond, beweeg en slaap voldoende en geef niet te veel toe aan je lichamelijke verlangens. In het lichaam zitten tevens oude gevoelens opgeslagen. Het is daarom belangrijk om een soepel lichaam te krijgen zodat alle oude emoties vrijkomen. Raja yoga en ademhalingstechnieken zijn hierbij belangrijke onderdelen. 

Onze gedachten gaan heel de dag door. Zelfs in onze slaap gaan ze door in de vorm van dromen. We zijn ons er niet van bewust, maar onze gedachtestroom is erg belemmerd om te voelen wie we echt zijn. Onze gedachten worden verooraakt door wat we waarnemen, wat we hebben meegemaakt en door wat ons lichaam behoeft. Het tot stilstand brengen van onze gedachten maakt ruimte voor gevoelens als passie, inspiratie en intuïtie. Dit zijn dieperliggende gevoelens die ons aangeven wat bij ons past. Mindfulness is hierbij een belangrijk onderdeel. 

Een emotie is een snel en kortdurend signaal wat ons lichaam afgeeft. Je dient dan snel te handelen. Een emotie geeft bijvoorbeeld aan als er gevaar is. Echter zijn de emoties die we ervaren vaak veroorzaakt door eerdere ervaringen en niet meer van toepassing in het heden. Toch beïnvloeden ze ons wel in sterke mate. Daarnaast is het zo dat we met onze gedachten de duur van een emotie verlengen. HIerdoor zitten we onnodig lang in de piek van een emotie. Het is dan ook belangrijk om jezelf te trainingen in waar je emoties nu vandaan komen om ze te verminderen. Anders dreigt het gevaar dat we slaaf worden van continu opkomende emoties en impulsen. We handelen dan steeds om emoties te onderdrukken of eraan toe te geven. Dit belemmerd ons in zelfontplooiing. 

Zelfinzicht is het paradepaardje van elke coach. En ja zelfinzicht is ook noodzakelijk om een happy mind te hebben. Wanneer je jezelf niet kent, niet weet wat bij je past, wat je leuk vind, wat je goed kan, kun je niet iets doen waarmee je jezelf ontwikkelt. Het is daarom belangrijk om eerst te weten wie je werkelijk bent, waar je gedachten, gevoelens en gedragingen vandaan komen. 

Een betekenisvol leven betekent eigenlijk dat je leeft naar je waarden en iets doet waarin je jezelf ontwikkelt en dat je wordt gewaardeerd om wie je werkelijk bent. Het is dus belangrijk dat je weet wat je waarden zijn. Dat je een werk of hobby hebt die aansluit bij wat je leuk vind en je stimuleert in je ontwikkeling. En dat je collega’s, vrienden en familie jou als persoon waarderen en dat kenbaar maken. Vaak zijn we zo verdwaald geraakt in ons leven en hebben we bij vele keerpunten de verkeerde afslag genomen waardoor het lastig is om zelfstandig weer op het juiste pad te komen. 

Het is een merkwaardige paradox dat ik pas kan veranderen als ik mezelf accepteer zoals ik ben. – Carl R. Rogers